doctoral dissertation help grants education literature review on e-banking reviews of dissertation writing services how to write the literature review defending your dissertation powerpoint phd thesis archive usa us history topics for research paper sites that can write your paper phd thesis methodology
 
Homepage > Prodejní publikace

Prodejní publikace

 

název: Normální je nekouřit: pro 1. až 5. třídu ZŠ
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D.
rok vydání: 2011
popis publikace: elektronická (dvouCD);1.-5. díl - Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). ISBN 978-80-7392-176-7
cena: 75,- Kč

objednat
emailem

název: Normální je nekouřit I.
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D.
rok vydání: 2009
popis publikace: formát A4, kovová kroužková vazba, 92 stran + 10 barevných příloh v klopě. Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 1. díl určený pro žáky prvních tříd. ISBN 978-80-7392-067-8, 3. doplněné vydání
cena: 150,- Kč

název: Normální je nekouřit II.
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D.
rok vydání: 2009
popis publikace: formát A4, kovová kroužková vazba, 99 stran + 4 barevné přílohy v klopě. Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 2. díl určený pro žáky druhých tříd. 
ISBN 978-80-7392-068-5, 3. doplněné vydání
cena: 150,- Kč

název: Normální je nekouřit III.
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D., Přidalová, S., Řezáč, J.; Roreklová, I.
rok vydání: 2008
popis publikace: formát A4, kovová kroužková vazba, 89 stran + 2 barevné přílohy v klopě (diplom + hra). Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 3. díl určený pro žáky třetích tříd. ISBN 978-80-7392-035-7, 2. vydání
cena: 150,- Kč

název: Normální je nekouřit IV.
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D., Přidalová, S., Roreklová, I.; Řezáč, J.
rok vydání: 2011
popis publikace: formát A4, kovová kroužková vazba, 107 stran + 4 barevné přílohy v klopě. Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 4. díl určený pro žáky čtvrtých tříd. ISBN 978-80-7392-158-3, 2. vydání
cena: 150,- Kč

název: Normální je nekouřit V.
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D., Přidalová, S., Roreklová, I.; Řezáč, J.; Čech, T.; Kachlík, P.
rok vydání: 2011
popis publikace: formát A4, kovová kroužková vazba, 105 stran + 2 barevné přílohy v klopě (diplom + pexeso). Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 5. díl určený pro žáky pátých tříd. ISBN 978-80-7392-159-0, 2. vydání
cena: 150,- Kč


název: Nástin vývoje pedagogického myšlení
autor: Šmahelová, B.
rok vydání: 2008
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 98 stran. ISBN 978-80-7392-040-1
cena: 97,- Kč

objednat
emailem


název: Úvod do didaktiky základní školy
autor: Šimoník, O.
rok vydání: 2005
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 140 stran. ISBN 80-86633-33-0
cena: 124,- Kč

objednat
emailem

název: Kapitoly z obecné pedagogiky
autor: Svobodová, J.; Šmahelová, B.
rok vydání: 2007
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 140 stran. ISBN 978-80-86633-81-7
cena: 123,- Kč

objednat
emailem

název: Studie z teorie a metodiky výchovy I.
autor: Střelec, S.
rok vydání: 2004
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 155 stran. ISBN 80-86633-21-7
cena: 133,- Kč

objednat
emailem

název: Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí: zdroje inspirace pro učitele
autor: Svobodová, J.
rok vydání: 2007
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 219 stran. ISBN 978-80-86633-93-0
cena: 148,- Kč
objednat
emailem
název: Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižžením v odborném učilišti a na praktické škole
autor: Bartoňová, M.; Pipeková, J.; Vítková, M.
rok vydání: 2008
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 148 stran. ISBN 978-80-7392-050-0
cena: 109,- Kč
objednat
emailem

název: Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trhu práce
autor: Procházková, L.
rok vydání: 2009
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 172 stran. ISBN 978-80-7392-094-4
cena: 103,- Kč

objednat
emailem

název: Systém péče o zdraví
autor:Holčík, J.
rok vydání: 2010
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 293 stran. ISBN 978-80-7392-129-3
cena: 195,- Kč

objednat
emailem

Dotazy na ostatní vydané publikace na tel. 541 211 383.

 
vyrobila Omega Design