Homepage > Prodejní publikace

Prodejní publikace

 

název: Normální je nekouřit: pro 1. až 5. třídu ZŠ
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D.
rok vydání: 2011
popis publikace: elektronická (dvouCD);1.-5. díl - Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). ISBN 978-80-7392-176-7
cena: 75,- Kč

objednat
emailem

název: Normální je nekouřit I.
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D.
rok vydání: 2009
popis publikace: formát A4, kovová kroužková vazba, 92 stran + 10 barevných příloh v klopě. Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 1. díl určený pro žáky prvních tříd. ISBN 978-80-7392-067-8, 3. doplněné vydání
cena: 150,- Kč

název: Normální je nekouřit II.
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D.
rok vydání: 2009
popis publikace: formát A4, kovová kroužková vazba, 99 stran + 4 barevné přílohy v klopě. Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 2. díl určený pro žáky druhých tříd. 
ISBN 978-80-7392-068-5, 3. doplněné vydání
cena: 150,- Kč

název: Normální je nekouřit III.
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D., Přidalová, S., Řezáč, J.; Roreklová, I.
rok vydání: 2008
popis publikace: formát A4, kovová kroužková vazba, 89 stran + 2 barevné přílohy v klopě (diplom + hra). Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 3. díl určený pro žáky třetích tříd. ISBN 978-80-7392-035-7, 2. vydání
cena: 150,- Kč

název: Normální je nekouřit IV.
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D., Přidalová, S., Roreklová, I.; Řezáč, J.
rok vydání: 2011
popis publikace: formát A4, kovová kroužková vazba, 107 stran + 4 barevné přílohy v klopě. Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 4. díl určený pro žáky čtvrtých tříd. ISBN 978-80-7392-158-3, 2. vydání
cena: 150,- Kč

název: Normální je nekouřit V.
autor: Žaloudíková, I.; Hrubá, D., Přidalová, S., Roreklová, I.; Řezáč, J.; Čech, T.; Kachlík, P.
rok vydání: 2011
popis publikace: formát A4, kovová kroužková vazba, 105 stran + 2 barevné přílohy v klopě (diplom + pexeso). Program podpory zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 5. díl určený pro žáky pátých tříd. ISBN 978-80-7392-159-0, 2. vydání
cena: 150,- Kč


název: Nástin vývoje pedagogického myšlení
autor: Šmahelová, B.
rok vydání: 2008
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 98 stran. ISBN 978-80-7392-040-1
cena: 97,- Kč

objednat
emailem


název: Úvod do didaktiky základní školy
autor: Šimoník, O.
rok vydání: 2005
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 140 stran. ISBN 80-86633-33-0
cena: 124,- Kč

objednat
emailem

název: Kapitoly z obecné pedagogiky
autor: Svobodová, J.; Šmahelová, B.
rok vydání: 2007
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 140 stran. ISBN 978-80-86633-81-7
cena: 123,- Kč

objednat
emailem

název: Studie z teorie a metodiky výchovy I.
autor: Střelec, S.
rok vydání: 2004
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 155 stran. ISBN 80-86633-21-7
cena: 133,- Kč

objednat
emailem

název: Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí: zdroje inspirace pro učitele
autor: Svobodová, J.
rok vydání: 2007
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 219 stran. ISBN 978-80-86633-93-0
cena: 148,- Kč
objednat
emailem
název: Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižžením v odborném učilišti a na praktické škole
autor: Bartoňová, M.; Pipeková, J.; Vítková, M.
rok vydání: 2008
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 148 stran. ISBN 978-80-7392-050-0
cena: 109,- Kč
objednat
emailem

název: Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trhu práce
autor: Procházková, L.
rok vydání: 2009
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 172 stran. ISBN 978-80-7392-094-4
cena: 103,- Kč

objednat
emailem

název: Systém péče o zdraví
autor:Holčík, J.
rok vydání: 2010
popis publikace: A5, lepená vazba V2, 293 stran. ISBN 978-80-7392-129-3
cena: 195,- Kč

objednat
emailem

Dotazy na ostatní vydané publikace na tel. 541 211 383.

 
vyrobila Omega Design