Přidání ovladače OCÉ TDS600 (Océ 5150) ve starším AutoCADu R14:

 • V nabídce "File" vyberte "Plotter Manager"
 • Spusťte "Add-A-Plotter Wizard" (Průvodce přidáním plotru)
 • Po otevření úvodní strany klikněte na tlačítko "Další"
 • V další nabídce nazvané "Begin" vyberte položku "My Computer" a pak klikněte na tlačítko "Další"
 • V další nabídce nazvané "Plotter Model" vyberte v levém okně firmu "Oce" a v pravém okně plotr "Oce TDS600" pro černobílý tisk nebo "Oce 5150" či "Oce 5120" pro barevný tisk a pak klikněte na tlačítko "Další"
 • V nabídce "Import Pcp or Pc2" nic neměňte a klikněte na tlačítko "Další"
 • V nabídce "Ports" vyberte "Plot to File" a pak na tlačítko "Další"
 • V další nabídce nazvané "Plotter Name" vyberte libovolný název pro nově přidávaný plotr (např. OCE TDS600) a pak klikněte na tlačítko "Další"
 • V dalším okně už jen vyberte "Dokončit" a tím nastavení ovladače plotru končí

Vytvořeni PLT souboru:

 • Otevřete Váš DWG soubor, který chcete vytisknout, a v nabídce "File" vyberte "Plot"
 • V záložce "Plot Device": na panelu "Plotter Configuration" vyberte u "Name" nově přidaný plotr OCE TDS600 pro černobílý tisk nebo OCE 5150/5120 pro barevný tisk na panelu "Plot Style Table" vyberte u "Name" monochrome.ctb pro černobílý tisk a pro barevný můžete nechat "None" na panelu "Plot to File" zatrhněte políčko "Plot to File" a zadejte název (File Name) a umístění (Location) nově vytvářeného PLT souboru
 • V záložce "Plot Settings": na panelu "Paper size a paper units" vyberte požadovaný formát papíru (např. ISO A1). Pokud máte výkres větší než vám ACad nabízí, můžete si přidat vlastní velikost papíru.
 • V "Plotter Manager" 2x klikněte na nově přidaný plotr a v záložce "Device and Document Settings" vyberte "Custom Paper Sizes" a pomocí tlačítka "Add" přidáte nový papír. na panelu "Drawing orientation" vyberte "Portrait" nebo "Landscape" podle toho, jak máte výkres orientován na panelu "Plot scale" vyberte měřítko, ve kterém chcete výkres vytisknout na panelu "Plot offset" můžete vybrat "Center the plot" pro vycentrování výkresu na papíře na panelu "Plot area" klikněte na "Window" a vyberte levý horní a pravý spodní roh výkresu. Tímto vyberete oblast, která se bude tisknout. Doporučujeme nevybírat přímo ořezový rámeček výkresu, ale přidat ze všech stran asi 1mm. po vybrání tisknutelné oblasti se automaticky vrátíte na původní okno.
 • Stisknutím tlačítka "Full Preview..." si můžete váš výkres před tiskem prohlídnout a zkontrolovat, zda na něm je vše, co má být. Tento náhled opustíte stlačením pravého tlačítka myši a vybráním "Exit".
 • Stiskněte tlačítko "OK" a poté se vytvoří soubor PLT do adresáře, který jste zadali v záložce "Plot Device" Takto převeďte každý výkres do samostatného PLT souboru. Výjimkou jsou pouze výkresy menší než A2, kde tyto výkresy můžete naskládat na jeden papír formátu A2 až A1 (ne větší – pro lepší manipulaci). Např.pokud máte dva výkresy formátu A3, můžete je dát nad sebe (příp. vedle sebe) a uložit do jednoho PLT souboru na papír formátu A2. Při větším počtu malých formátů tak ušetříte část peněz, protože minimální délka tisku na plotru OCÉ 9400 je 420mm.
 
vyrobila Omega Design